Parametre súťaže


Úloha je v podstate jasná a prehľadná. Každý z účastníkov súťaže „Hviezdy za volantom“ musí absolvovať čo najrýchlejšie zamotanú trať pozostávajúcu z kombinácie rýchlych a technických pasáži.

Okrem toho však na „slovenské celebrity“ čaká aj pasáž s cúvaním na presnosť a na dĺžku celého auta, či brzdenie na presnosť. Každý účastník súťaže má najskôr dve skúšobné jazdy a potom dve naostro, pričom sa počíta len lepší z dvoch časov.

Časové výstupy budeme postupne zapisovať do tabuľky, pričom na konci roka určíme trojicu najlepších.
auto magazín
Hyundai